Tri-R Kis
Страна: США
Год: 1991


Four-seat kitbuilt monoplane
Tri-R KIS TR-1 two-seat kitplane (1998)
Tri-R KIS Cruiser four-seat tourer (1996)