Авиация и Космонавтика 1994-03
Е.Гордон - Хождение за три маха
МиГ-25П; МиГ-25ПД
МиГ-25РБВ
МиГ-25РБС
Схема самолета МиГ-25РБВ
Е-155Р-1; Е-155Р-3
МиГ-25РБВ; МиГ-25РБС
МиГ-25РУ
МиГ-25РУ
МиГ-25БМ