Авиация и Космонавтика 1996-11
И.Султанов - От "РС" до "SR"
SR-71
Е-57
А-57 (проект)
НМ-1
НМ-1
"188"
Bristol Type 188
РСР
РС (аванпроект-тех. предложение)
РС (проект)
РСР (проект)
РСР (P-020)
РСР (версия ЦАГИ)
РГСР (проект)