Авиация и Космонавтика 2018-05
-
Д.Пичугин - Дозаправка над морем